• Global Marine-Sanjeev Kapasi.
 • Gaurang Dave.
 • Anand Dave.
 • Deep Electrics-Samir Patel.
 • Jagdishbhai.
 • Tarjani Consultant-Dinesh Talati.
 • Ashish Kalra.
 • Kaushal Shah.
 • DESIGNOPRENEUR-Pallav Shah.
 • Concept3-Nitin Patel.
 • Ankil Shah.
 • Himanshu Modi.
 • Sadik Kotwal.
 • Atul Modasia.
 • Shakti Construction.
 • Hitesh Chauhan.
 • Vinubhai Makwana.